POLBROK POLBROK  

  "POLBROK - AGENCJA I SPEDYCJA MIEDZYNARODOWA" Sp. z o.o.

  


PROFIL FIRMY

Firma POLBROK została założona w dniu 12-04-1999 pod nazw± "POLBROK - AGENCJA I SPEDYCJA MIEDZYNARODOWA" Sp. z o.o. i należy do grupy kapitałowej Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego SA "Chipolbrok" (www.chipolbrok.com ). Kapitał zakładowy firmy wynosi 16 mln złotych.

Zakres działania firmy obejmuje krajow± i międzynarodow± spedycję ładunków i usługi w transporcie intermodalnym, przesyłki "door-to-door", obiekty typu "project", towary niebezpieczne IMO i ADR, ładunki strategiczne i wojskowe w systemie WSK, międzynarodowy transport drogowy, maklerstwo okrętowe, agencję żeglugow±, agencję celn± oraz ubezpieczenia transportowe.

Podstawow± działalno¶ci± Polbroku jest spedycja. Zajmujemy się ładunkami w imporcie, eksporcie i tranzycie oraz organizujemy transport kolejowy, drogowy i morski w komunikacji z całym ¶wiatem. Posiadamy do¶wiadczenia w obsłudze wszystkich rodzajów ładunku, w tym: pojazdy mechaniczne, towary masowe, drobnica, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, a także kontenery.

Nasza agencja żeglugowa współpracuje z wieloma renomowanymi armatorami.

Oferujemy ubezpieczenia wszystkich rodzajów ładunków w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, transportowanych wszelkimi ¶rodkami transportu, jednocze¶nie posiadaj±c ubezpieczenie od odpowiedzialno¶ci cywilnej spedytora.

Posiadamy własn± agencję celn± działaj±c± w portach Gdynia i Gdańsk pod nazw± "POLBROK - Agencja Celna" Sp. z o.o.

Polbrok od dn.08-10-2001 wdrożył system międzynarodowych norm jako¶ci i posiada Certyfikat ISO 9001: 2001.

Posiadamy też Certyfikat Międzynarodowego Systemu Kontroli WSK dla obsługi ładunków strategicznych i wojskowych.


Wszystkie zapytania s± mile widziane.
Zapraszamy do współpracy.UP